44444 AdTec - Aplicacions i Maquinària Industrial - Inici
  
Empresa Productes Situació Contacte

X


, donem tot tipus de solucions industrials, disseny, construcció i adaptació de maquinària.
Responem a les necessitats i requisits dels nostres clients en quan a producció, seguretat, higiene i manteniment.
També oferim actualitzacions i reformes de qualsevol maquinària ja existent.
Gestionem i organitzem el muntatge de tots els serveis que formen part de l'entorn del projecte.
Facilitem la realització, coordinació i posta en marxa.
Disposem d'un equip format per enginyers tècnics, programadors informàtics, mecànics, electricistes i serrallers.


Contactar